Lekeplass rives, kan bli mindre

NYTT: Slik planlegges nybygg, Østsiden skole til venstre.

NYTT: Slik planlegges nybygg, Østsiden skole til venstre.

Av

I forbindelse med oppføring av nytt kontorbygg i fire etasjer ved det tidligere trygdebygget i Sverresgate/Olavsgate har det oppstått tvil om utbygging vil føre til at lekeplassen i området blir større, eller mindre. Vil barna tape på utbyggingsprosjektet?

DEL

PD menerDet er Børve og Borchsenius som på vegne av selskapet Sverresgate 20 AS søker om en «mindre endring» av reguleringsplanen fra 1983, for å komme fram til en optimal plan, slik de ser det. De har opplyst at kommunen ønsker at nåværende lekeplass for Nedre Bjørntvedt formaliseres som arealformål i reguleringsplanen. Utbygger vil rive lekeplassen og lage ny.

Ønsket om å sikre barnas interesser er i utgangspunktet bra, men hvordan utbyggingen vil påvirke lekeplassen i praksis er kommet i nytt lys etter at Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har kommet med høringsuttalelse. Mens Børve og Borchsenius mener at lekeplassen vil bli større, oppfatter fylkesmannen at det er motsatt.

– I planbeskrivelsen er det fremmet at formål for lekeareal utvides sammenlignet med dagens situasjon. Det fremstår likevel som om arealet i praksis minker, skriver fylkesmannen.

Vi vil ikke gå så langt som å insinuere at noen forsøker seg på triks i denne saken, men med de forskjellige oppfatningene som nå er kommet fram bør kommunen dobbelt- og trippelsjekke at utbygging ikke betyr nedbygging av lekeplassen. Det ville vært flaut for barne- og ungdomskommunen.Artikkeltags