Hva med sjøfartsmuseene på Frednes og DuVerden? Hva mener kommunen egentlig om videre drift av PP-museet på Vestsida? Bymuseet? Skal hele kommunens årlige museumsbevilgning på i underkant av én million kroner fortsatt sendes direkte til Telemark museum i Skien? Er Porsgrunn kommune i det hele tatt interessert i museer?

Kulturkontoret har beveget seg inn i et minefelt med den nye meldingen som Helge Mæland (SV) har tatt til orde for. Meldingen må ta noen veivalg, for verken partene eller kommunen kan fortsette i samme spor som har ført til masse bråk i år etter år.

Trolig er det porselen som blir blinket ut som prio 1 i meldingen. Porselenet er unikt for Porsgrunn, sjøfart har de mange steder, og dette må ligge til grunn for strategi og pengebruk, mener flere av de som er involvert. Dersom PP-museet på Vestsida er svaret på Porsgrunns viktigste museumssatsing, må det stilles mye høyere krav til samarbeid mellom PP-butikken, PP-produksjonen og museet, og dette er ikke noe Telemark museum kan bestemme premissene for alene. Hele PP-museet som konsept må ses nærmere på, for det mangler og hangler for mye, og det er noe galt med både drift og ansvarsforhold.