Mye vei og bom, litt om fattige

NYE TALL: NAV i Porsgrunn har lagt fram nytt om fattigdom.

NYE TALL: NAV i Porsgrunn har lagt fram nytt om fattigdom.

Av

Porsgrunn har et omfattende fattigdomsproblem. Det må være riktig beskrivelse når vi vet at mellom 700 og 800 barn i Porsgrunn lever i lavinntektsfamilier. Barnefattigdommen rimer lite med den angivelig fantastiske barne- og ungdomskommunen Porsgrunn.

DEL

PD menerSå langt i valgkampen har barnefattigdom bare fått bitte litt oppmerksomhet i forhold til bompenger og veier. Ifølge ferske tall fortsetter andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier å øke i over halvparten av landets kommuner.

Denne slagsiden og skyggesiden i den rike oljenasjonen fører ikke til ultimatum og krise. To kroner avslag i bompenger ser ut til å være mye viktigere enn over 100.000 fattige barn i Norge.

Også lokalt er mange politikere mest opptatt av veier. I Skien har en Høyre-topp sagt at det bare er én ting vi må kjøre på nå, og det er «riksvei 36, riksvei 36, riksvei 36». Samtidig er Skien en av byene med størst barnefattigdom, hele 17 prosent av barna i nabokommunen er fattige. Infrastruktur og samferdsel er avgjort viktig, men vi tror ikke de drøyt 2300 barna som vokser opp i fattigdom i Skien og Porsgrunn ligger våkne og bekymrer seg for ny riksvei mellom Skjelsvik og Kjørbekk.

Det kan være urimelig å sammenlikne, eller sette opp mot hverandre samfunnsområder på denne måten, men vi ser og hører hva ulike politikere er opptatt av. Med enkelte omsorgsfulle unntak, kommer fattige barn et godt stykke ned på lista.

Artikkeltags