Råkjøring i strandsonen?

LEDELSEN: Det kan gå mot full klinsj mellom Ap og rådmannen.

LEDELSEN: Det kan gå mot full klinsj mellom Ap og rådmannen.

Av

Masseprotest, innsigelse og nei fra rådmannen til tross: Porsgrunn Ap kan likevel komme til å gå inn for å bygge ny båthavn i Vissevåg ved Bergsbygdavegen.

DEL

PD menerKommende tirsdag skal Utvalg for miljø og byutvikling behandle to reguleringsplaner for boligbygging på tomter i nærheten av Vissevåg, og rådmannen har i begge reguleringssakene fjernet båthavna fra forslagene som skal legges ut på offentlig høring.

Mange berørte har opplyst at de representerer grunneiere, beboere og hytteeiere nordøst for den foreslåtte båthavna og sendt protest til kommunen. Rådmannen har vraket båthavna og viser til innsigelse fra Fylkesmannen som mener et småbåtanlegg i dette sårbare strandområdet vil ha svært negative konsekvenser.

Alt dette er muligens ikke nok til å stanse Porsgrunn Ap. Boligbygging trumfer stadig flere hensyn. Båthavna skal gjøre nye boliger mer attraktive. Et ironisk paradoks: På Osebakken er Ap og Robin Kåss reddet av Høyre/Frp-regjeringen som Kåss ellers er svært opptatt av å drive opposisjon mot. Det er Solberg-regjeringen som har innført «samordning av statlige innsigelser», for at «uenighet løses tidligere og planprosessene går raskere». Dermed gis kommunen anledning til å glatt bryte tre lovverk, og 160 leiligheter kan oppføres i Osebakken Park.

Rådmannens nei til båthavn i Vissevåg skapte jubel og hurrastemning hos beboere i området tirsdag. De kan ha jublet for tidlig.

Artikkeltags