Rapport må bli offentlig

LEGGER FRAM: Trond Ballestad er Grep-styreleder.

LEGGER FRAM: Trond Ballestad er Grep-styreleder.

Av

Grep ble gransket, og da de ansatte begynte å fortelle til profesjonelle granskere om arbeidsmiljøet, besto ikke ledelsen testen. Endringer er innført i selskapet siden rapporten ble framlagt før sommerferien, og flere endringer vil komme.

DEL

PD menerNeste uke skal de par hundre ansatte i det interkommunale selskapet omsider få vite hva som egentlig står i granskingsrapporten. Det kan bli brutalt.

TA skrev om varslingssaker i Grep først. PD har utdypet mer av problematikken granskerne brukte lang tid på å kartlegge gjennom intervjuer og undersøkelser. Selskapet DeLoitte fikk en bestilling av Grep-styret og har levert rapporten. Mandat for et slikt oppdrag kan være kontrollerende med en agenda om å skjule noe, eller avgrense noe, men vi har ikke opplysninger om at styret har noen slik agenda.

Styreleder har framstått oppriktig og satt i gang en gransking til halvannen million kroner. Det er mot formodning at ambisjonen skulle være å dysse ned og beskytte personer eller interesser.

Men helt avgjørende for at offentligheten skal ha tillit til styrets arbeid, og til at de virkelig ønsker å rydde opp i arbeidsmiljøet på Grep, er at granskingsrapporten blir offentliggjort. Også pressen vil ha forståelse for at personvernhensyn må ivaretas, men alle vesentlige funn som kommer fram i rapporten må legges fram til et slags offentlig ettersyn.

Slik kan Grep komme videre, for det er ingen som ønsker at Grep ikke skal komme videre.

Artikkeltags