Urimelig avslag på klage

AVSLAG: Slik sto bilen, eieren møtte ingen forståelse i klagesak.

AVSLAG: Slik sto bilen, eieren møtte ingen forståelse i klagesak.

Av

En 23 år gammel kvinne fikk avslag da hun klaget på at kommunen taua inn bilen hennes og påførte henne en regning på 3175 kroner. Kvinnen avviste grunnlag for tauing og krevde at kommunen dekket regninga. Vi mener kommunen har utvist feil skjønn i saken.

DEL

PD menerDet kan selvsagt ikke være slik at biler kan hensettes verken kalkulert eller på måfå i lengre perioder, spesielt ikke biler som er uidentifisert, og spesielt ikke i nærheten av boliger eller der folk oppholder seg. I så måte bør lista for sikkerhet og aktsomhet ligge høyt. Det er heller neppe tvil om at kommunen har det juridiske på sin side. De viser til at «kjøretøyet var parkert på offentlig friareal uten grunneiers tillatelse, og generelt forbud mot å parkere registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker ut over 14 dager på offentlig veg».

Bilen sto parkert under presenning i et boligområde på Eidanger. Den sto der i påvente av lakkering. Kvinnen har oppgitt at kommunen bestilte borttauing fordi en nabo hadde ringt og sagt at bilen hadde stått der i månedsvis. Kvinnen har forklart at hun parkerte sin andre bil på stedet hver dag.

Kvinnen burde vært varslet før bilen ble taua vekk. I det minste burde tvil og skjønn ha kommet henne til gode i klagebehandlingen. Vi tror ikke kommunen ville hatt problemer med å forsvare et annet utfall i forhold til presedens. Avgjørelsen legger en unødig økonomisk byrde på kvinnen.

Artikkeltags