Farvel til utskjelt brakkerigg

EXIT: Eieren har ignorert krav i lang tid. Nå var grensa nådd.

EXIT: Eieren har ignorert krav i lang tid. Nå var grensa nådd.

Av

Brakkene som har opprørt bydelen i lang tid ble tirsdag fjernet, etter krav og varsel om tvangsmulkt fra Porsgrunn kommune. Dette viser at kommunens maktutøvelse fungerer i praksis.

DEL

PD menerBrakkeriggen har stått på privat eiendom i Knarrdalstrand, på et område som er regulert til industri. Det har ført til at saken ikke har vært helt A4 for byråkratiet som må forholde seg rigid til regelverket. Nå viste det seg at en løsning tross langvarig prosess var mulig. Bydelen reagerte med gledesutbrudd og ville feire med bobler.

Vi tolker kommunens makt bak krav som et nytt ledd i en pågående opprydding langs elva nedenfor Frednesbrua. I nedre Knarrdalstrand vant befolkningen i fjor en stor miljøseier da kommune og fylkesmann avviste etablering av et nytt stort industrianlegg i Torsbergvegen. Miljøbelastningen fra gigantisk industri tvers over elva, og støy og støv fra den tungt trafikkerte Drangedalsvegen er nok. Enda mer tyngre industri i et boligstrøk med skolevei vil sprenge tålegrensa. Industriselskapet ga til slutt opp og har funnet en annen og mer egnet tomt.

Mye opprydding har gjenstått i bydelen, blant annet de horrible brakkene på eiendommen der en person omkom i brakkebrann i 2013. Styreleder i Porsgrunn Utvikling har opplyst at de har kjøpt industritomta i Torsbergvegen og vil utvikle et mer hensiktsmessig næringsliv langs elva. Dette tyder på en riktig kurs for både arealbruk og folk som bor der.

Artikkeltags