Ikke sikkert at rådmannen har rett

Per Wold. Foto: Geir Fragell

Per Wold. Foto: Geir Fragell Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Porsgrunn kommune står overfor nye store kutt i tjenester til innbyggerne, både som følge av innstramming på statsbudsjettet, og bystyrets egne prioriteringer gjennom lang tid.

DEL

PD menerI flere år har rådmann Per Wold vist til de såkalte Kostra-tallene for å illustrere hvordan kommunen bruker penger i forhold til andre sammenliknbare kommuner. Helse og omsorg kommer spesielt dårlig ut.

Kostra-tallene, og en spesialrapport kommunen har fått utarbeidet for å ytterligere understreke de store utgiftene, peker på helse og omsorg som et pengesluk.

Det er ikke noe nytt at det stilles spørsmål ved rådmannens såkalte gruppe 13-problematikk, men det er grunn til å stille spørsmål om igjen, fordi nye store kutt vil ramme i særlig grad eldre og syke enda mer direkte.

Vi har ikke doktorgrad i kommuneøkonomi, men vi forstår at kommunen har et problem når eldre og syke må vente i kø fordi kommunen ikke har kapasitet til å gi dem tilbud de har krav på. Vi forstår også at kommunen har et problem når de ikke er i stand til å gi barn tilpasset opplæring de har krav på.

Bystyret har prioritert å bruke en kvart milliard kroner på nye idrettshaller og et høystandard svømmeanlegg på Kjølnes. Det kommer mange til gode, men noen vil få mindre, og eldre og syke er igjen mest utsatt. Vi mener bystyret må undersøke nærmere om det er Kostra-tall, eller Kostra-tull rådmannen opererer med. Statistikk kan som kjent brukes til så mangt.

Artikkeltags