Badstuprosjektet opprører beboere i Bråtengata, de som bor nærmest det populære friområdet som velforeningen drifter på dugnad. Der er det ifølge beboerne ikke bare kos og hygge, men fest og bråk til stadighet. Badstue er en naturlig het affære, men velforeningens prosjekt har brakt flere beboere over kokepunktet. De mener badstua vil føre til enda mer trafikk og støy, og har sendt skarpt brev til kommunen.

Hva skjer på Osebakken? Lever styret og en liten klikk i velforeningen i sin egen boble og mangler bakkekontakt? Har det oppstått nye skiller og nye motsetninger blant folk?

Vi har ikke svar på spørsmålene, men ledelsen i velforeningen vil over sommeren innkalle alle osebakkinger til et møte for å snakke ut. Det mener vi er en god idé. Da vil de forhåpentlig få vite hva folk mener, og om badstuprosjektet eventuelt er et symptom på mer utbredt misnøye, eller ikke. Flere påstår at velforeningen har en litt for stor fot innafor i kommunen. Dersom det er riktig, må roller avklares og bli tydelige.

Vi har her på lederplass en rekke ganger omtalt dyktig og imponerende frivillig arbeid på Osebakken. Vi tror velforeningen skal ha mye av æren for at bydelen har utviklet seg i god retning og blitt et utstillingsvindu for hva flinke folk kan få til i sitt eget nærmiljø. Men badstua må de muligens ha ut på uravstemning.