Maktkamp i navnekomiteen

LEDER: John Sanden (Ap) er komiteleder og tar opp saken.

LEDER: John Sanden (Ap) er komiteleder og tar opp saken.

Av

Den politisk valgte Navnekomiteen i Porsgrunn blåser i hornet og mener rådmannen har gått ut over sin fullmakt i en omstridt navnesak på Osebakken.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

PD menerRådmannen har tidligere gått inn for å endre navnet på Hovenga og Radehuset barnehage til Osebakken barnehage, etter sterkt ønske fra ansatte og brukere.

Navnekomiteen gikk enstemmig imot rådmannens forslag og vedtok i 2015 at barnehagen fortsatt skal hete Radehuset. I ettertid har rådmannen gitt barnehagen lov til å bruke navnet Osebakken.

Nå tar komiteen saken opp igjen. Gjennom et seks sider langt dokument utreder de prinsippet for navnesaker generelt i kommunen, og gjør det klart hva som er rådmannens bord. Av saksframstillingen går det tydelig fram at komiteen mener rådmannen har tråkket i salaten. Navneendring på virksomheter i kommunen er opp til komitemedlemmene å bestemme, ikke rådmannen.

Navnekomiteen ser ut til å ha irritert seg over at rådmannen har tatt seg til rette. De går nå høyt på banen for å vise hvor skapet skal stå, og kaller rådmannen inn på teppet. Dette hadde vært en grei prinsippkamp, dersom utgangspunktet var et annet: Komiteen valgte enstemmig å avslå ønsket fra barnehagen som av åpenbare grunner vil skifte navn. Komiteens vedtak var dundrende umusikalsk, og vi forstår at rådmannen valgte å både trosse og utfordre.

Artikkeltags