Vi skjønner godt at gutta i Kameratklubben Allianse er forbanna og føler seg lurt. De stolte i utgangspunktet på Kåss, som sikret seg en del stemmer fra Brevik da han garanterte for brannstasjonens framtid med ham som ordfører. Kåss burde sagt som sant var at han ikke kunne garantere for Brevik brannstasjons framtid, fordi politikk handler og kompromisser og samarbeid for å få gjennomslag for saker. Da ville det garantert blitt bråk der og da, men likevel vært mer troverdig.

Det virker som om det er forsterket trend at politikere sprer om seg med valgløfter de ikke kan holde, når de er på stemmefiske.

På den motsatte politiske fløyen lovet Frps Bård Hoksrud at det ikke ville blir etablert flere bomstasjoner i Norge dersom Frp kom i regjeringsposisjon. For ordens skyld har det aldri blitt etablert så mange bomstasjoner som de siste fire årene.

Vi føler med Breviks-folk og de stadige truslene om å legge ned brannstasjonen. De gamle trehusene ligger svært tett, og kan ikke sammenliknes med noe annet sted i Grenland. Det sier seg selv at en endring i responstida på mellom 5-10 minutter, kan være av svært avgjørende betydning ved en brann.