Den lille mann, og de store

UTVALG: Ap har problemer med prinsippene.

UTVALG: Ap har problemer med prinsippene.

Av

Utvalget brukte like mye energi på å diskutere prinsipper for en 35 kvm stor privat garasje som for storutbygging av leiligheter langs elva.

DEL

PD menerI Vidsynvegen på Bjørntvedt har en privatperson fått avslag på garasje, og dette avslaget sto maktpartiet Ap fast på. Men på Frednes synes de det er greit at utbyggere går videre med store blokker i sju etasjer, på tross av byggestopp som er vedtatt fordi de samme utbyggerne har tråkket i salaten.

Gjør Ap forskjell på den lille mann og de rike og mektige? Tja. Det har hengt ved dem i lang tid. Garasjesaken som førte til stor diskusjon i det politiske utvalget tirsdag tyder på at de er mer opptatt av å bruke millimeterjus mot en vanlig innbygger enn å sette utbygging langs store deler av elvebredden på vent til alt er avklart. Vi mener det har større presedens å slippe den største utbyggeren fram på grønt lys enda en gang, enn at en garasje er bitte litt annerledes enn de andre garasjene i den samme gata.

Det kan hevdes at det er feil å sammenlikne de to sakene. Det er mulig, men det er et paradoks at sakene kommer opp til diskusjon i det samme møtet og Ap sier prinsipielt nei til garasjen, og prinsipielt ja utbyggeren. Vi tror ikke dette sender de aller fremste sosialdemokratiske signalene. Likevel skal partiet ha anerkjennelse for at de forsøker å ta styring over utbyggingen på Frednes, etter at tidligere saksbehandling har vært for svak. Det er korrekt at noe har glippet på veien.

Artikkeltags