Frp og demokratiet på nye E18

FRP: Adrian Ness Løvsjø.

FRP: Adrian Ness Løvsjø.

Av

Fremskrittspartiet, daværende Anders Langes parti, ble stiftet som en protest på sløsing med skattebetalernes penger og unødvendig byråkrati. Her i Porsgrunn lever ikke Adrian Ness Løvsjø og hans kolleger alltid opp til idealene.

DEL

Ta for eksempel saken med ny E18 gjennom kommunen, der Frp vil sende alle mulige forslag ut på høring. Dette vil selvsagt øke kostnadene og medføre et betydelig og unødvendig byråkrati.

Ness Løvsjø beskyldte det politiske flertallet for å velge en udemokratisk løsning fordi de vedtok å sende kun ett forslag, med tunnel under Skjelsvikdalen og av/påkjøring til Moheim på Lanner ut på høring.

Sånn er politikken. Våre folkevalgte tar avgjørelser på vegne av befolkningen.

Tidligere i sommer krevde Frp sammen med Venstre og Rødt en legalitetskontroll av vedtaket om bygging av ny barnehage på Øvre Frednes. Uten begrunnelse. Også dette var et spill for galleriet som vil påføre skattebetalerne ekstra kostnader, og ikke minst mer byråkrati.

På samme måte krevde Porsgrunn Frp omvalg fordi valgbussen Valgborg tilfeldigvis var på høgskolen på Kjølnes i forkant av et foredrag med Ap-politiker Hadia Tajik under valgkampen i fjor. Også dette var et spill for galleriet som påførte skattebetalerne ekstra kostnader i form av unødvendig byråkrati og saksbehandling. Dersom Frp hadde fått det som de ville, måtte Norge ventet i flere uker etter valget med å avgjøre hvem som skulle styre landet de neste fire årene.

Frp gjør en viktig jobb som opposisjonsparti i Porsgrunn, men etter vår mening bør de justere kursen og være mer et korrektiv, ikke en kranglefant som kun generer økt byråkrati og økte kostnader.

For akkurat det har ingen ting med demokrati å gjøre.

Artikkeltags