Ja til leksefri i grunnskolen

LEKSEFRI: Vi er enig med Rødts Pål Berby og støtter leksefri skole.

LEKSEFRI: Vi er enig med Rødts Pål Berby og støtter leksefri skole.

Av

Rødt Porsgrunn tok opp en gammel problemstilling tidligere i sommer; Er det riktig at elever i grunnskolen blir sittende i flere timer med hjemmelekser hver eneste dag?

DEL

PD menerVi er enig med Rødt i at hjemmelekser i stor skala øker forskjellene og er diskriminerende i forhold til barn som kommer fra familier der mor og far ikke har høyere utdanning.

Noen elever vil da få all den hjelpen de trenger, mens andre elever ikke får hjelp i det hele tatt.

Flere skoler i Porsgrunn har innført mer eller mindre leksefri undervisning. På Stridsklev ungdomsskole får elevene 2-ukersplaner, og de får tilbud om leksehjelp 1 til 2 ganger i uka etter at den ordinære undervisningen er ferdig.

Vi mener også at barn og unge bør ha rett til å skille mellom skole og fritid, slik vi voksne skiller mellom arbeid og fritid.

Forskning viser at mange elever sliter med stressymptomer når arbeidspresset på skolen medfører at de må bruke både kvelder og helger for å henge med i undervisningen.

Derfor mener vi ordningen som blant andre Stridsklev ungdomsskole praktiserer, er strålende både for sterke elever og for elever som trenger mer hjelp enn det de har fått i den ordinære undervisningen.

Husk også at svært mange elever ikke har forutsetninger for å klare vanskelige og pålagte lekser alene. De trenger rett og slett hjelp.

Artikkeltags