Kvinner mer fruktbare i 2030

NYE TALL: Har rådhusledelsen en fruktbarhetsstrategi?

NYE TALL: Har rådhusledelsen en fruktbarhetsstrategi?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Befolkningsveksten i Porsgrunn fram til 2040 blir 4003 personer, eller 11,1 prosent. Det antar Statistisk sentralbyrå i ferske såkalte befolkningsframskrivninger.

DEL

PD menerHovedtendensen for landet er fortsatt sentralisering, særlig blant unge voksne, og en tydelig aldring. I 2060 tror SSB at hver femte innbygger har fylt 70 år.

For Porsgrunn inneholder nye SSB-tall ingen dramatikk, men et viktig funn er at antall barn mellom 6–15 år vil falle kontinuerlig fram til 2030. Deretter vil det øke. Hvorfor kvinner i Porsgrunn plutselig skal bli mer fruktbare i overgangen 2029/2030 vet ikke vi sikkert, men det er positivt at SSB mener det er grunnlag for å framskrive økte barnekull.

Ifølge SSB-tallene vil antall barn mellom 6–15 i Porsgrunn gå ned med 373 fram til 2030. Det er mer enn hele Kjølnes ungdomsskole, og utviklingen vil kunne føre til enda sterkere press på mer skolesammenslåing. Det er ingen hemmelighet at skoleledelsen i Porsgrunn vil slå sammen flere skoler, men det er bystyret som har siste ord.

Nye SSB-tall viser også at Porsgrunn slår Skien i prosent vekst fram til 2040, ikke mye, men Porsgrunn spås en sterkere vekst. Vi tror tempoet i boligbyggingen blir en nøkkelfaktor.

For Bamble er tallene mer nedslående. Der mener SSB at folketallet vil bli redusert med 686 personer i perioden. Dette vet trolig Bambles ledelse mye om fra før, men tallene er en alarmbjelle for samfunnsutviklingen.

Artikkeltags