Meldingen legger opp til at det fortsatt er Telemark Museum som skal ha styringa. De andre aktørene, blant dem museumsstiftelsen i Porsgrunn, må forholde seg til hovedmuseet i Skien og partene må ordne opp i avtaler og diverse seg imellom. Det er samme ordning som har vært praktisert i mange år, og som stort sett ikke har ført til annet enn spetakkel. Hovedproblemet er at Porsgrunn har en ledelse som ikke er opptatt av museer.

Da nye Monster-Down Town skulle bygges, var kjøpesenterets naboer bymuseet og sjøfartsmuseet nærmest bare hår i suppa som hindret utvikling og vekst. Også vi støttet en helt nødvendig oppgradering av Down Town, men ikke uten å ta best mulig vare på byens historie og kultur.

Etter at Monster-Down Town gikk i vasken, har det ikke kommet noen nye signaler om å utvikle museumsområdene som nye byrom og attraktive grønne lunger, utover noen løse tanker og fine honnørord som trolig ikke kommer til å bli fulgt opp. Det er dårlig byutvikling.

I meldingen prioriteres PP-museet, men dette museet lever på lånt tid, i påvente av en høyst usikker mulig statsstøtte. Vi kan ikke se at museumsmeldingen vil føre til framskritt.