Skjønnmaling i eldreomsorgen

PAKKER INN: Fra rådhuset pakkes mer og mer inn i bomull.

PAKKER INN: Fra rådhuset pakkes mer og mer inn i bomull.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hvor mange venter i sykehjemskø i Porsgrunn kommune? Hvor lenge har de ventet? Hvor mange venter på tilbud om rehabilitering, og hvor lenge har de ventet? Dette er blitt mer tungvint å finne ut av, etter at kommunen har innført en ny rapporteringsordning.

DEL

PD mener  

Istedenfor enkle, oversiktlige opplysninger, presenteres nå en langhalm av et dokument som omfatter blant annet «de ulike friskliv, lærings, mestrings- og aktivitetstilbudene som viser mangfoldet av tiltak og tilbud som kommunen gir». Egentlig rapporteres blant annet at færre får innvilget opphold i institusjon, færre får omsorgslønn, færre får støttekontakt og avlastning, men dette tilsløres med lite opplysende formuleringer som «det er nå iverksatt tilbud som øker mestringsevnen». Vi får også vite at «så langt i 2018 er gjennomsnittet på antall personer som har ventet på sykehjemsplasser det laveste siden 2015».

Vi har aldri betvilt at Porsgrunn har en kompetent administrativ ledelse for helse og omsorg. Vi vet også at veldig mange ansatte innenfor helse og omsorg gjør en svært god jobb hver dag for å gi best mulig kommunale tjenester til de som trenger det. Problemet er at helse og omsorgsfeltet i Porsgrunn over tid, i for stor grad, har vært definert av kommunalsjefen, ikke av folkevalgte som er satt til å kontrollere og stille nødvendige kritiske spørsmål. Det politiske utvalget har gjort seg stadig mindre relevant. Det nye rapporteringssystemet bekrefter dessverre dette.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken