Snittalder synker i byforening

INN I PMB: Lyng er ny vara, og noe er endret i PMB-styret.

INN I PMB: Lyng er ny vara, og noe er endret i PMB-styret.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kåre Fostervold (48) tok torsdag over som styreleder i Porsgrunn Min By (PMB). Den tidligere stortingsrepresentanten og statssekretæren fra Frp erstatter Rolf Egil Johnsen (67), som har gått av etter eget ønske.

DEL

PD mener24. mars slo PD opp et intervju med designer Mariette Røed Torjussen og Galleri Osebro-eier Trude Lyng som etterlyste nytenkning i et forgubbet PMB. De savnet blant annet bedre markedsføring av handel og byen på sosiale medier, og at sa at mange næringsdrivende ikke er med i PMB fordi de mener at de ikke får noe igjen.

Vi mener Røed Thorjussen og Lyng kom med et interessant utspill som antakelig var overmodent. Det er like interessant at Lyng nå er valgt inn som vara i PMB, etter å ha stilt seg svært tvilende til foreningens evne til fornyelse. Vi mener Lyng har gjort et fornuftig valg. Det skal være veldig galt dersom splittelse er bedre enn samling, og så galt er det ikke i PMB. Kåre Fostervold får nå en ny rolle som kan medføre mer lokal oppmerksomhet enn han opplevde gjennom store deler av sin stortings- og regjeringsperiode.

Porsgrunn sentrum står overfor historisk store endringer og investeringer i bymiljøtiltak, og handelsstanden har lenge følt utviklingen med restriksjoner på tilgjengelighet som truende for næringen. Vi mener handelsstanden ikke kan slåss mot vindmøller i evighet. Ikke bare PMB, men også byen trenger fornyelse. Bilene kan ikke lenger ha fortrinn overalt.

Artikkeltags