Vann og vann, fru Blom

ANALYSE: Vannsjef Krogstad må muligens stoppe dumping.

ANALYSE: Vannsjef Krogstad må muligens stoppe dumping.

Av

Elva som dumpeplass for enorme snømengder er en lettvint og billig løsning for kommunen, men nå har ordningen møtt motstand fra forurensingsmyndighetene. Det er på tide.

DEL

PD menerSnø er neppe en fryktelig forurensingskilde, men når Fylkesmannen reagerer henger det sammen med krav i stor skala. Nå må snødumping gjennom en «risiko- og sårbarhetsanalyse» for å finne ut hva slags stoffer som faktisk tippes ut i elva, i hvor store mengder, og konsekvensene. Det vil være en nyttig analyse.

Porsgrunn er blant flere av landets kommuner som investerer kjempebeløp i vann- og avløpssystemet. Det er 18 år siden EU innførte vanndirektivet, med hovedformål å «sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann».

Det heter også at «forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, systematisk og kunnskapsbasert». Det sier seg selv at Porsgrunnselva, for mange omtrent like hellig som Ganges, ikke kan være noe unntak.

Ansvarshavende i Porsgrunn har gjennom lang tid gjort en fremragende jobb for vannkvaliteten, og drikkevannet er blitt kåret til Norges beste. Ordføreren er for tida styreleder i organisasjonen «Norsk Vann». Kommunen kan følgelig ikke drive ala «vann og vann, fru Blom». Nå må de analysere hva de faktisk dumper.

Artikkeltags