230 flere millioner til Kjølnes

BYGGEPLASS: Investeringene er nå oppe i en halv milliard.

BYGGEPLASS: Investeringene er nå oppe i en halv milliard.

Av

Utbyggingen av Porsgrunn videregående skole (PVS) begynner å ta form. I PD fredag fortalte prosjektlederen for et stort nybygg at kostnadsramma er 230 millioner kroner, at de planlegger for 1235 elever og en stab på rundt 130, i et nærmere 10.000 kvm nybygg ved siden av nåværende PVS avdeling nord.

DEL

PD menerAvdeling sør skal legges ned, og skoleeier Telemark fylkeskommune forutsetter at et salg av eiendommen for rundt 40 millioner legges inn i kostnadene for ny skole. Dagens innretning for lokalene til videregående skole i Porsgrunn er ikke bra.

PVS er spredd på minst tre forskjellige steder i Kjølnes-området og pendling mellom diverse bygg er tungvint. De leier et stort areal på Fagskolen, men Fagskolen har vokst kraftig og trenger plassen selv. Nå er planen å samle PVS på ett sted. Fylkestinget la rammene for utbyggingen i budsjettbehandling før jul, og det er fylkesadministrasjonen som nå samarbeider med konsulenter for å sette i gang en byggesak.

Etter hvert må fylkespolitikerne inn i bildet igjen for å kontrollere økonomi, framdrift og estetikk i prosjektet. Den nye skolen kan ikke se ut som et byggeklossprosjekt der en høy ny kloss stables mot en lav kasse fra 1970-tallet.

Nytt skolebygg og bygging av ny svømmehall og dobbelt idrettshall betyr offentlige investeringer for en halv milliard kroner på Kjølnes. Et samlet miljø for utdanning, idrett og fritidsgøy får et enormt løft.

Artikkeltags