Bra at kommunen tok regninga

Tullball i saksbehandlingen førte til at innehaver av den nye Balus Cafe Ramsåsen på Vestsida fikk avslag på serveringsbevilling, og advokat Geirr Frønes ble raskt koplet inn for å ordne opp.