I steden blir vi stående i endeløse køer bak folk som løper fram og tilbake på den 80 meter lange rampa med diverse typer søppel.

Vi er helt enig i at publikum må bli flinkere til å sortere og kaste søppel i riktig konteiner, men denne ordningen er fullstendig kaotisk når det er 10–20 biler i området samtidig. Det som tidligere tok 10 minutter, tar nå 30.

I tillegg til at biler står med motoren på og spyr ut eksos, må man fly ut og inn av bilene og flytte den noen meter.

På det gamle anlegget var det maks 30 meter mellom konteinerne. Nå er det 80 meter.

Vi mener at ledelsen i Renovasjon Grenland må finne en ordning som reduserer køene. Kanskje må de gjøre noe med rekkefølgen på konteinerne.

Vi skjønner at RiG ønsker at folk skal sortere mer og kaste mindre som restavfall, men den nye ordninger har gjort at folk lar bilen stå og går opp mot 80 meter for å kaste søppel i restavfall. De har rett og slett ikke tålmodighet til å sitte rolig i køen og vente. Da blir det enda lengre køer og tilløp til kaotiske tilstander.

Kanskje trenger vi også en innkjøringsperiode før den nye ordninger fungerer. Imens må RiG evaluere.