Bråstopp for Daniel og Simen

PROBLEM: De kommer ikke over kanten, og veien er farlig.

PROBLEM: De kommer ikke over kanten, og veien er farlig.

Av

Statens vegvesen lover å se nærmere på en gangfeltløsning som skaper problemer for rullestolbrukere på Stathelle.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

PD menerSaken ble omtalt her i PD fredag. Gangfeltet er ikke bare lagt midt i et trafikkfarlig kryss, det ender i en veikant som er nærmere 20 centimeter høy, og som gjør det umulig for rullestolbrukerne Daniel (13) og Simen (15) å forsere. De bor i nærheten, og faren deres har i et år ventet på svar på henvendelse til vegvesenet om problemet.

Faren forteller at det er syv år siden den lite kloke veiløsningen ble laget i forbindelse med parkeringsplassen til Stathelle kirke. Saken ble tatt opp allerede dengang, kommunen har fått informasjon, men ingenting har skjedd. Nå har faren, Bjørn Gunnar Andersen, tatt opp saken pånytt i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Det er pinlig at ingen verken i kommunen, vegvesenet eller fylkeskommunen har tatt seg bryet med å følge opp en sak som helt opplagt er et problem for funksjonshemmede, og som inngår i en større sammenheng med det farlige krysset. At saken har versert i syv år, er knapt til å tro. Andersen sier det umulig kan være forbundet med enorme kostnader å i det minste sørge for at sønnene på 13 og 15 år kommer over kanten på gangfeltet.

Vi mener Bamble kommune bør være de første til å forfølge saken overfor vegvesen og fylke. Det er deres egne innbyggeres sikkerhet og rettigheter dette gjelder.

Artikkeltags