Klimastreiken god samfunnsfag

KLIMA: Barn og ungdommer over hele landet demonstrerer i disse dager for verdens framtid.

KLIMA: Barn og ungdommer over hele landet demonstrerer i disse dager for verdens framtid. Foto:

Av

Førstkommende fredag deltar skoleelever fra Telemark i den internasjonale klimastreiken i regi av barn og ungdom. Nå har Telemark fylkeskommune varslet at elever i videregående skole vil få fravær dersom de deltar i aksjonen, som startet med et initiativ fra en svensk 15-åring i fjor høst.

DEL

PD menerFylkeskommunen begrunner sin beslutningen med at det bare er politisk arbeid, ikke deltakelse i politiske aksjoner, som gir grunnlag for godkjent fravær.

Vi er fullstendig uenig. Dette er samfunnsfagundervisning på sitt aller beste. Elevene får innsikt i hvordan demokratiet fungerer, og vi vil påstå at de lærer mye mer av deltakelse i en slik aksjon enn én hel dag i klasserommet.

Klimaaksjonen har også en symbolsk side. Dette er et intiativ fra en 15-åring, ikke et velregissert opplegg fra voksengenerasjonen.

Derfor burde fylkeskommunen vist mye større fleksibilitet, og faktisk sett på dette som en mulighet for variasjon i undervisningen.

Vi snakker jo ikke om demonstrasjoner ukentlig, men en enkeltdemonstrasjon for en særdeles viktig sak.

Vi (voksensamfunnet) klager ofte på at den såkalte Paradise Hotel-generasjonen er passive, for lite engasjert i politisk arbeid og gir blaffen i ting som skjer i samfunnet. Derfor er det meningsløst og et helt feil signal å straffe dem når de vil slåss for sin egen framtid her på jorda.

Ja til streik uten fravær!

Artikkeltags