Nå skal PD begi seg inn i offset-alderen! En Goss Community-presse er bestilt, og alt gammelt produksjonsutstyr skal ut og vekk. Vi er de første til å innrømme at vår avis har hatt preg av fortidens typografi.

En god del nytt utstyr er det riktignok blitt anskaffet etterhvert, men Voigtländer-pressen begynte sin arbeidsdag allerede i 1912, og kom i PD-huset for 14 år siden. Den har tjent oss trofast.

Det står imidlertid ikke til å nekte at rotasjonstrykkeren Jan Sie og hans assistent har hatt mange problemer å sti med.