Det ligger ingen tilfeldigheter bak pengedrysset. Søknadene som er blitt innvilget, må sendes inn både før selve arrangementet, og det må leveres rapportskjema med inntekts- og utgiftsoversikt etterpå.

Langesund kulturopplevelser, med Rune Arctander som initiativtaker, er blitt innvilget et pengebidrag på 2000 kroner. Tilskuddet er for konsert med Det Nedsablede Compagniet på Victoria Gjestgiveri 31. januar.

Langesund Damekor har fått et tilskudd på 10.000 kroner for deres oppføring av cabareten «Helt på tur» i Sentrum kulturhus i november.

Den Evangelisk Lutherske Frikirke Bamble Menighet er blitt tildelt 4000 kroner i utstyrs- og aktivitetstilskudd. Tilskuddet går til innkjøp av utstyr til tiltaket «Etter Skoletid».

Festivalsommeren i Bamble og Langesund 2020 er under full planlegging på alle kanter. Det forplikter å leve opp til navnet «festival- og kulturbyen».

Stiftelsen Skjærgårdsgospel med festivalsjef Svein Olsen har fått melding om at Skjærgårdsgospel 2020 er tildelt et tilskudd på 25.000 kroner.

Langesund Sjømat- og Fiskefestival 2020 er tildelt et festivaltilskudd på 25.000 kroner.