Personer fra Bamble og Porsgrunn smittet

En person fra Bamble har testet positivt for covid-19. Ukjent hvor vedkommende har blitt smittet. En person fra Porsgrunn er også smittet. Vedkommende er smittet i et annet fylke.