Plan utsatt to ganger: – Det er galskap å skrote

West Sørlie forstår ikke hvordan glimrende planverktøy kan bli lagt vekk, uten nærmere forklaring.