UP skriver bøter så blekket spruter – dette tenker veivesenet om fotobokser i tunnelen

Ville blitt stoppet av samferdselsministeren.