Politiet og en rekke andre etater troppet opp på sexklubben. Nå må eieren møte skatteoppkreveren, men det er enklere sagt enn gjort

Skatteoppkrever Lise Wåden Tandberg sier at kontrollen av sexklubben er utsatt på ubestemt tid.