Klarte nesten ikke vente med å stille politikerne til veggs

200 møtte opp da vanlige folk fikk anledning til å stille politikerne spørsmål under den siste partidebatten til Litteraturgarasjen og PD før valget.