Gå til sidens hovedinnhold

– Grenlandsbru øst øker belastningen

Vil ha ny bru på vestsiden av dagens bru

Artikkelen er over 5 år gammel

Brevik vel frykter at en ny østvendt Grenlandsbru vil gjøre at mange hus i Blekebakken blir innløst og at miljøbelastningen øker for bomiljøet.

Følg PD på Facebook

– Dette vil berøre mange mennesker og rasere et levende bomiljø som i dag har mange barnefamilier, sier leder Johnny Fåberg i høringsuttalelsen fra Brevik vel til vegvesenets planer om ny E18.

Velforeningen mener at brualternativene «Vest» og «100 m Vest» kan likestilles, da begge alternativene vil skåne Breviks befolkning med dem som bor i området fra Blekebakken og østover mot Trosvikbukta. Likeledes skånes da også området fra Rønningen til Trosvik, samt øvre Åsen.

Brevik vel presiserer at et valg som gjør at det bygges en ny Grenlandsbru øst for den eksisterende (mot Breviksbrua) vil få store konsekvenser for Brevik.

En østvendt ny bru vil medføre at den nye brua kommer nærmere tettbebyggelsen i Brevik og Stathelle. Dette vil, ifølge Brevik vel, bety økt miljøbelastning for tilstøtende områder rundt Blekebakken. Det betyr at støy, støv og forurensning fra trafikken kommer tettere på der hvor folk bor.

– Etter vår mening vil dette påvirke boområdene i Blekebakken, Trosvik, Rønningen og deler av Åsen, og kunne gjøre disse mer eller mindre ubeboelige på sikt. En løsning med østvendt bru vil dermed berøre bokvaliteten til langt flere enn de beboerne som får sine hus revet, sier Johnny Fåberg.

Velforeningen er også opptatt av at det under og rundt den nye brua vil være behov og krav om sikkerhetssone. Dette vil gjøre at området hvor hus må innløses og rives i Blekebakken blir utvidet.

– Erfaringen fra nåværende Grenlandsbru er blant annet at det faller issvuller fra brua vinterstid. En vestlig bruløsning vil minimalisere dette problemet, fordi en vestlig bru ikke vil ramme bebyggelsen på Breviks side av Breviksstrømmen, sier Johnny Fåberg.

Beboerne i Blekebakken-området i  Brevik har utallige historier om mangel på sikring ved dagens Grenlandsbru. Issvuller faller ned fra vaierne, og det er til tider ubeboelig for folk under og nær brua.

Brevik vel minner også på at en østlig bruløsning vil kunne få negativ innvirkning på verdiutvikling av nærliggende privatbebyggelse og bomiljø.

Kommentarer til denne saken