Da bystyret sist torsdag diskuterte 2019-budsjettet, ble mange såkalte verbalforslag lagt fram fra diverse partier. Det var alt fra Rødt som vil legge ned Porsgrunn Utvikling, KrF vil skjerme barnetrygden, og De Grønne ønsker el-sykkelsamarbeid med Skien og Bamble. Dette var forutsigbare politiske utspill. At Frps 5 bystyrerepresentanter stemte imot bedre luftkvalitet er ikke like forutsigbart, eller?

Det var Hilde Forberg Andersen fra Miljøpartiet De Grønne som kom med luftforslaget: «Bystyret ber rådmannen rette ekstra oppmerksomhet mot lokal luftkvalitet. Kunnskap om skadevirkningene øker, og tålegrensene settes stadig lavere. Porsgrunn kommune må være forberedt på å sette inn nødvendige tiltak for å forebygge dårlig luftkvalitet og imøtekomme nye krav», mener De Grønne. Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer, som er Frp.

Vi vet godt at Frp er våpendrager for minst mulig bilrestriksjoner, og muligens frykter de at krav om bedre luftkvalitet har sammenheng med tidligere forslag om å innføre piggdekkavgift. Eller det kan være at Frp sist torsdag var prinsipielt imot alt som kom fra De Grønne, bare fordi det kom fra De Grønne. Vi kan ikke helt utelukke at vi kan ha gått glipp av noe fra Frps indre bane, men vi mener det uansett er underlig å stemme imot bedre luftkvalitet. Der har det lokale Frp gått seg vill i tåke.