Følg PD på Facebook

Men NOAH gjør for tiden ingen utspill i saken om å finne et nytt deponi.

– Nå er saken slik at Porsgrunn bystyre har bedt staten om å ta ansvar for å finne et egnet sted for deponi og en løsning for farlig avfall. Vi forstår det slik at Miljødeparementet skal svare på det notatet som Miljødirektoratet har laget i saken, sier Sten-Arthur Sælør.

Sælør sier videre at bedriften har gjort de beste vurderinger når det gjelder å finne nytt sted for deponi, og at de konkluderte med at Brevik var best egnet.

 – Hvis vi har tatt feil, så har vi tatt feil. Men i respekt for myndighetene så kan ikke vi springe foran Miljødepartementet og jobbe med andre alternativer når staten nå har fått ansvaret. Det får ta den tiden det tar, sier Sælør.

Ingen kontakt

– Sitter NOAH nå ganske enkelt stille og venter i deponisaken?

– Ja, vi har ingen kontakt med departementet. Vi har heller ikke møtt Miljødirektoratet på noe plan.

– Så Brevik er altså fortsatt det best egnede stedet for et fremtidig deponi, slik NOAH ser det?

– Ja, vi mener det ennå. Men vi aksepterer spillereglene og forholder oss lojalt til statens videre behandling av saken.

Det haster

Akkurat som Miljødirektoratet, mener NOAHs styrelder Sten-Arthur Sælør at det haster med å finne et alternativ til Langøya.

– Det haster betydelig. I 2022 er det fullt på Langøya. Vi har en tillatelse til å ha deponi på Langøya til 2026, men fysisk er anlegget fullt i 2022. Det tar dessuten lang tid å bygge et nytt anlegg, og forurensningsloven gjør at en søknadsprosess tar tid. Det er derfor vi har kjørt denne prosessen med alternativet i Brevik, sier Sælør til PD.

– Hvorfor kan ikke NOAH fortelle befolkningen i Grenland hvilke andre alternativer for fremtidig deponi som NOAH har vurdert, men ikke funnet egnet?

– Vi har forhandlet med en del selskaper på kommersielt grunnlag. Så har vi kommet fram til at alternativet i Brevik var best egnet. Vi har ikke spesielt lyst til å gå ut offentlig med alle bedriftsinterne vurderinger, sier Sælør.

Sælør forklarer at dersom NOAH skulle ha foreslått å lage konsekvensutredninger med 10-11 andre kommuner samtidig med Porsgrunn kommune, så ville det ha vært uhensiktsmessig. Logikken i det statlige planverket med plan- og bygningsloven som det største planverket, er bygget opp slik.

Akkurat nå forholder NOAH seg i ro i deponisaken.