Følg PD på Facebook

Denne uka besøkte Lien Aasland (Ap) Norcem sammen med partivennene, Telemark Aps fylkesordførerkandidat Sven Tore Løkslid, Per Rune Henriksen som er medlem i energi- og miljøkomiteen og Irene Johansen i finanskomiteen i Stortinget.

– Vi er på en runde landet rundt der vi besøker ulike bedrifter og studerer industriperspektivet. Norcem er en bedrift jeg er imponert over, sier Terje Lien Aasland.

Sammen med Norcems fabrikkdirektør David Verdú, Kjell Skjeggerød i HeidelbergCement og NOAHs prosjektsjef Egil Solheim, fikk gjestene en guidet runde både inne i gruvene og rundt på fabrikkanlegget.

Politikerne fikk også komme inn i NOAHs testtelt der det nettopp er startet et testforsøk med CO2-fangst fra flyveaske, et omstridt prosjekt i Brevik og Grenland, men et prosjekt som er imøtesett med stor interesse industrielt og mijøpolitisk i Norge og Europa.

Europeisk interesse

– Det vi har fått vite her i dag er at Norcem ser på nye løsninger for å videreutvikle sementproduksjonen ved bruk av ny og miljømessig teknologi. Det er prosesser som blir gjort her i Brevik som følges med stor interesse ute i Europa, sier Aasland.

Han forteller videre at som stortingsrepresentant og som første nestleder i energi- og miljøkomiteen, er det viktig å holde seg oppdatert og få kunnskaper om utviklingen innen prosesser og miljøtenkning i norske bedrifter.

– Verden vil etterspørre resultater herfra hos Norcem i Brevik. Norske bedrifter må ta klimautfordringene på alvor, og jeg opplever at HeidelbergCement tar nye skritt i å utforske nye metoder og prosesser, sier Aasland.

Aasland synes at Norcem viser at de prøver, og at de klarer det med nye metoder. Norcems forsøk med CO2-fangst i sement er Aasland overbevist om at vil gi Grenland en industrikompetanse som vil bli en suksess i framtida.

– Vi har fått høre om Norcems visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter innen år 2030. Det er spennende, sier Terje Lien Aasland.

Rydde unna tvil

– Staten må rydde unna tvil om valg av deponi, og det må de blant annet gjøre ved å vurdere ulike alternativer, sier Aasland.

Han har selvsagt fulgt med på debatten rundt at Norcem og NOAH har jobbet for at Dalen gruver skulle bli det nye deponi for farlig uorganisk avfall når det om noen år er fullt på Langøya i Vestfold.

 Det var ikke til å unngå at lokalavisa måtte spørre Lien Aasland også om hans syn på den opphetede deponidebatten i Grenland da han besøkte Norcem denne uka.

– Porsgrunn bystyre har fattet sitt vedtak om å si nei til konsekvensutredning og at saken må få en statlig vurdering, det er et vedtak vi må forholde oss til. Miljødirektoratets vurdering er at fremtidig deponi for farlig avfall må følges opp ved å vurdere flere alternative steder. Jeg er enig i at en avgjørelse må fattes på et godt faglig grunnlag, sier Aasland.

Stortingspolitikeren har også oppfattet at den endelige avgjørelsen kan fortsatt ende med at Norcems gruver i Brevik kan bli vurdert som det best egnede alternativet.

– Jeg har forståelse for at det er sterke følelser involvert i Grenland. Men ett sted må vi håndtere farlig avfall som vi fortsatt eksporterer mer av enn vi importerer, sier Terje Lien Aasland.