21 saker om sextrakassering de siste fem årene

I Sverige har flere kvinnelige politikere gått ut med sine historier. Hva med norsk politikk?

I Sverige har flere kvinnelige politikere gått ut med sine historier. Hva med norsk politikk? Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Alle partiene unntatt Senterpartiet melder om saker knyttet til sextrakassering eller lignende tilfeller de siste fem årene.

DEL

POLITIKK [Dagsavisen]: Dagsavisen har kartlagt alle partiene på Stortinget og spurt om de kjenner til saker knyttet til seksuell trakassering eller lignende forhold i sitt parti de siste fem årene.

Ikke alle partiene tallfester omfanget, men basert på dem som gjør det, kan antallet summeres til 21 saker de siste fem årene.

Saker i de fleste partier

Partiene svarer ulikt når det gjelder hva slags saker de har regnet med, og på hvilket nivå i organisasjonen. Enkelte viser til medieomtalte overgrepssaker hvor medlemmer er involvert, mens andre viser til uønsket seksuell oppmerksomhet i partisammenheng.

Det understrekes at dette er det partiene selv melder inn til Dagsavisen:

 • Arbeiderpartiet: Fem saker.
 • Miljøpartiet De Grønne: Fire saker.
 • Rødt: Fire saker.
 • Fremskrittspartiet: Tre saker.
 • Venstre: Fire saker.
 • KrF: Én sak.
 • Høyre og SV: Melder om saker, men ikke antall.
 • Senterpartiet: Ingen kjente tilfeller.

Arbeiderpartiet er partiet som melder tilbake om flest saker.

– Av større saker der vi har bistått, har det vært fem saker de siste årene. To av sakene var hendelser i organisasjonen, tre av dem var forhold utenfor organisasjonen, med tillitsvalgte som har verv i partiet som var involvert. I fire av disse sakene var politiet involvert, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Saken fortsetter under bildet.

Oslo 20170920.
Partisekretær Kjersti Stenseng innleder om arbeidet i partiorganisasjonen etter valget.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Oslo 20170920. Partisekretær Kjersti Stenseng innleder om arbeidet i partiorganisasjonen etter valget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto:

Uønsket oppmerksomhet

Venstre rapporterer om tre tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Vi kjenner til tre saker som hører under kategorien lignende forhold: Uønsket oppmerksomhet, sier generalsekretær Trond Enger i Venstre.

I tillegg nevner Venstre den mye omtalte Solum-Larsen-saken fra 2012, hvor partiets daværende nestleder ble anklaget for voldtekt. Jenta fikk voldsoffererstatning, mens saken ble henlagt.

KrF er kjent med én overgrepssak fra 2016 i sitt parti.

– Den eneste saken vi er kjent med de siste fem årene, er én overgrepssak fra i fjor, som også ble behørig omtalt i mediene, der en kommunestyrerepresentant for KrF i en kommune i Hordaland skal ha begått seksuelle overgrep mot flere barn, sier partisekretær Hilde Frafjord Johnson.

Senterpartiets generalsekretær, Knut M. Olsen, kjenner derimot ikke til noen tilfeller av seksuell trakassering.

– Jeg kjenner ikke til at det har vært seksuell trakassering i partiet de siste fem årene. Sps etiske retningslinjer, som blir trukket fram i mange sammenhenger, fastslår at vi ikke aksepterer trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd, sier Olsen.

– Anklager mot medlemmer

Høyre har hatt saker, men har ikke tallfestet dette.

– Ja, vi har dessverre hatt flere slike saker, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre.

Saken fortsetter under bildet.

Oslo 20160407.
John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre, under en pressefrokost i Høyres hus torsdag morgen, i forbindelse med det forestående landsmøtet til Høyre.
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Oslo 20160407. John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre, under en pressefrokost i Høyres hus torsdag morgen, i forbindelse med det forestående landsmøtet til Høyre. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto:

Heller ikke SV kan komme med noen tall, men erkjenner at det har vært tilfeller.

– Jeg har ikke selv blitt kontaktet om tilfeller av seksuell trakassering i partiet, men vi har hatt noen enkelthendelser tidligere. Alle slike henvendelser blitt tatt på alvor, sier partisekretær i SV, Audun Herning.

Rødt melder om at de ikke har hatt saker som involverer sentrale tillitsvalgte eller ansatte, men har fått henvendelser som angår medlemmer.

– Behandlingskomiteen vi har satt ned, har i løpet av de siste fire årene fått videresendt fire henvendelser som angår anklager mot enkeltmedlemmer. Ingen av sakene omfatter hendelser som har skjedd i partisammenheng, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.

– Håndteres på ulike nivåer

Partiene er også spurt om de gjør noe for å forebygge seksuell trakassering og lignende tilfeller, noe alle har svart på.

– Vi har klare retningslinjer mot seksuell trakassering. Oppfølging og håndtering av saker gjøres både lokalt, på fylkesnivå og i partiet sentralt. Det er og årsaken til at det er vanskelig å ha full oversikt over omfang. Dersom det foreligger påstander om hendelser som kan være straffbare, oppfordrer vi til anmeldelse. Vi skal ikke etterforske, men støtte, følge opp og sørge for at de involverte får nødvendig bistand, sier Kjersti Stenseng.

Høyre har et eget partikultur-dokument som skal være jevnlig oppe til samtale.

– Her er vi veldig tydelige på at «Høyre legger til grunn at uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering». Når vi er så tydelige, tror jeg vi har gjort det lettere for dem som har blitt utsatt for dette å ta det opp med oss i lederposisjoner. Jeg tror og håper vi har hatt positiv effekt av arbeidet vårt, men dette er holdningsarbeid som vi må holde jevnt høyt trykk på, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset. (ANB)

Dette er #Metoo-kampanjen

 • Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har den siste tida delt historier om seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen for å sette søkelys på hvor vanlig dette er.
 • Kampanjen ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano etter at rundt 40 kvinnelige skuespillere sto fram og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av den be­­rømte Hollywood-produ­senten Harvey Weinstein.
 • I Storbritannia har det siden kommet anklager mot britiske politikere om sextrakassering.
 • I Sverige har det blitt satt søkelys på seksuell trakassering i alt fra juristmiljøet til mediebransjen.
 • Også i Norge har det kommet opp saker om seksuell trakassering i mediebransjen, deriblant i NRK og TV 2.
 • Dagsavisen skrev også fredag om seksuell trakassering i fagbevegelsen. (Kilde: NTB/Dagsavisen)

Artikkeltags