TB.NO: I en ny rapport med innspill til jernbanens handlingsprogram tar Bane Nor til orde for «smartere utbygging».

– Bane Nor setter kunden først og vil prioritere byggingen av indre InterCity, skriver de i en pressemelding.

Det er Aftenposten som skriver at den opprinnelige målsetningen om å få reisetiden Oslo-Tønsberg ned i én time innen 2024 kan ryke.

Gjennom 2017 har Bane Nor ifølge konsernsjef Gorm Frimannslund igjen vurdert planene for InterCity og sett på om de er realistiske. I en anbefaling om hvordan NTP bør settes ut i livet, hevder han nå at svaret er nei, skriver Aftenposten.

Aftenposten har fått dokumentet, som offentliggjøres mandag.

Her heter det at ny InterCity til Fredrikstad først kan åpnes i 2027, til Hamar i 2026, til Tønsberg i 2025 og til Hønefoss tidligst i 2028.

I dokumentet står det svært lite om Ytre InterCity, til Halden, Lillehammer og Porsgrunn/Skien. Det brukes formuleringer som «mulig oppstart» i 2029, men Bane Nor-sjefen konstaterer at summene som pr. i dag er satt av til Ytre InterCity er små. Det er bare et par år siden et flertall på Stortinget ville ha linjene klare i 2030.

Høiberg: – Ikke overrasket

– Husk at da vi startet var planen 2023. Så ble det ved forrige Nasjonal Transportplan-runde skjøvet til 2024. Kommer BaneNor sitt forslag til å bli besluttet i Stortinget, så vil vi få to tog i timen til Tønsberg først i 2025, sier Arve Høiberg, gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget i Vestfold.

Han sier han ikke er overrasket over nyheten.

– Nei, dessverre. Leser man dagens NTP nøye, vil du finne at det uansett ikke er avsatt midler til å kjøpe flere togtjenester fra 2024.

Han mener Bane Nors forslag er en logisk konsekvens av hva man har sett komme over flere år.

– Regjeringen med Solvik Olsen har i mange år levd gått på vise til tidenes satsing på jernbane. Sannheten er at så langt fullfører denne regjeringen kun prosjektene til den rødgrønne regjeringen.