Lars Haltbrekken spør om deponi

SPØR: Lars Haltbrekken har spurt Ola Elvestuen om deponi.

SPØR: Lars Haltbrekken har spurt Ola Elvestuen om deponi.

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, stilte 6. mars et skriftlig spørsmål i deponisaken til klima og miljøminister Ola Elvestuen (V).

DEL

«Arbeid for å redusere mengden farlig avfall er svært viktig for å minimere behovet for deponi og få gjenvunnet materialer som kan brukes igjen. Etter vedtak i Stortinget fikk Miljødirektoratet i oppdrag å beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å redusere mengdene farlig avfall som produseres, samt beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å øke materialgjenvinningen av farlig avfall.

– Hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å redusere mengden farlig avfall, samt øke gjenvinningen?» spør Lars Haltbrekken.

Begrunnelsen for spørsmålet er at i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi, vedtok Stortinget åbe regjeringen utrede påbud om rensing av flyveaske og komme til Stortinget med dette på egnet måte. Stortinget ba regjeringen utarbeide en plan for å begrense mengden farlig avfall.

I juli i fjor sendte Klima- og miljøministeren et oppdrag til Miljødirektoratet med frist 1. mars 2019, der det bes om en rapport om disse punktene fra Stortinget.

Lars Haltbrekken vil vite om utredningen er kommet.

Artikkeltags