Gå til sidens hovedinnhold

Vil fortsatt ha vestvendt Grenlandsbru

Artikkelen er over 5 år gammel

Trond Ingebretsen (Ap) rokker ikke ved standpunktet om at den nye Grenlandsbrua skal bygges vest for den nåværende brua, altså over Frierfjorden. Dette alternatvet anbefaler ikke vegvesenet.

Følg PD på Facebook

PD skrev lørdag at vegvesenet i sin anbefaling til Porsgrunn bystyre og Bamble kommunestyre står fast ved at den nye Grenlandsbrua og nye Bambletunnelen bør bygges på østsiden av dagens, på grunn av dårlig fjellkvalitet på Høgenhei-siden.

– Jeg er sikker på at utfordringene med HMS er løsbare. Dersom vegvesenet absolutt hadde frarådet å bygge ny Grenlandsbru og Bambletunnel vestvendt, så hadde de kommet med innsigelser. Det har de ikke gjort, sier Trond Ingebretsen som er leder av utvalg for plan og kommunalteknikk i Porsgrunn kommune.

Ingebretsen presiserer at han tar HMS på høyeste alvor. Men han mener uansett at det er best for alle å bygge vestvendt. Det alternativet ivaretar aller best og skjermer bomiljøene i Blekebakken og Krabberødstrand.

– Mener du dette fordi det bor så mange Arbeiderparti-folk i Blekebakken?

– Nei, det er folk som var aktive i Ap før, ikke nå. Ap-medlemskap har ingenting med saken å gjøre.

Trond Ingebretsen har merket seg at Riksantikvaren også går inn for vestvendt bru nå, blant annet fordi det vestlige alternativet er i mindre konflikt med bevarte kulturminner i området, blant annet gravhaugen på Roparberget og krigsminner på Steinsholmen.

Ingebretsen mener at valg av brutype bør utredes nærmere. Det bør ikke nødvendigvis bygges tvillingbru, men for eksempel en bru á la Strømstadbrua.

Kommentarer til denne saken