– Dette gjør vi absolutt ikke for å kuppe hovedlagets hallplaner. Dette er vår drøm for framtida her på Vestsida, sier leder Gert Willumsen i styret i fotballgruppa i Pors.

Sammen med Per Kjetil Sørensen fra fotballstyret la de fram planene under fotballgruppas julefrokost for sponsorer onsdag.

– Vi har naturligvis snakket med fotballgruppa om disse tankene en stund, men at de skulle presenteres på denne måten under julefrokosten var en uventa vending. Vi har ikke håndtert dette skikkelig internt ennå, slik jeg hadde håpet. Vi får ta en runde på dette nå, sier leder Hans-Morgan «Dutte» Realfsen i IF Pors.

Willumsen og fotballgruppa har kommet opp med et alternativ som kalles «airdome».

– Airdomen vil gi Pors mer for pengene enn dersom vi bygger en tradisjonell flerbrukshall. Vi får plass til en stor innendørs syverbane for fotball, blant annet. Vi har også lagt inn nytt garderobebygg i airdomeplanene, og det er lagt opp til jordvarme for å spare energi. Vi mener bestemt at en slik hall er det beste vi kan komme opp med for å sikre at Pors blir det samlingspunktet for alle de 1200 medlemmene vi har i idrettsforeningen i dag, og gjerne mange flere også, slik vi ønsker oss, sier fotball-lederen.

Langsiktig

Fotballgruppa mener at en slik hall de lanserte onsdag er framtida for Pors. De bruker uttrykket bærekraftig ofte når de snakker om airdomen.

– Vi må være så kloke nå at vi tenker 40–50 år fram i tid. Vi har naturligvis dialog med hovedlaget løpende rundt dette, og vi har fått positive signaler på at vi jobber med en slik hall som et alternativ. Vi mener at den løsningen vi har skissert nå, er framtida for klubben. Fotball, boksing, håndball, turn og cheerleading under samme tak er det vi må sørge for, og det i veldig mange år framover. Om 20 år ønsker jeg å kunne se på området her på Vestsida og stolt kunne si at dette har vi fått til, sier Willumsen.

Per Kjetil Sørensen skriver i en kommentar at de planene som ble vist på julefrokosten for området ved Pors stadion, er ett drømmescenario sett fra fotballens side.

– Dette er illustrerer hvordan vi ønsker å utvikle området inn i framtiden. Vi må tørre å drømme og satse, men da må vi ha en klar langsiktig plan for absolutt alt vi gjør. IF Pors har lagt ned en formidabel innsats med sine planer for hall, som er litt annerledes enn det fotballen tenker. Vi vet ikke hvilket alternativ som vil bli valgt. Uansett om det blir den tradisjonelle hallen hovedlaget planlegger, eller om airdomen som fotballen ønsker som blir valgt, vil begge deler gi et løft for framtiden, så lenge bærekraft er med i utviklingen, skriver Sørensen.

– Omtrent likt

Når det gjelder kostnadene for en airdom-løsning, forteller Willumsen at selve hallen ligger i området 30 millioner, men når de legger inn nytt garderobebygg og jordvarme så ender de opp rundt 40 millioner totalt.

– Det er så langt jeg har fått med meg omtrent samme kostnadsnivå som for den største flerbrukshallen som hovedlaget jobber med. Det vil si at vi får mer for pengene med løsningen vi skisserer, ikke minst vil vi da ta i bruk hele området med treningsbanen ved klubbhuset, sier han.

Nærmiljøsenter

Han peker også på at de i fotballgruppas planer har tatt høyde for å bygge en nærmiljøsenter, med tuftepark og utearealer til nærmiljøets beste.

– Vi må sørge for at Pors er det naturlige tilholdsstedet for alle dem som vokser opp på Vestsida. Og vi skal være Pors for Porsgrunn. Det har klubben bestemt. Da må vi klare å se langt fram i tid, og gjennomføre tiltak nå som vi vil ha glede av om 50 år også. Det er bærekraft, sier han.

Sørensen er også helt klar på at fotballgruppa ønsker at Pors skal være et naturlig samlingssted for innbyggerne og barna på Vestsida og Porsgrunn.

– Gjennom idrett og aktivitet mener vi at det formes sunne vaner og gode relasjoner. Anlegget skal være et inkluderende sted som hindrer utenforskap i samfunnet vårt. Videre ønsker vi at Pors skal være et sted våre barn kan komme til, bli ivaretatt og finne fellesskap. Vi ønsker å bli sett på som ett nærmiljøsenter. Det er bedre at barn og ungdom kommer til Pors for å møtes, enn at de skal henge rundt på skoler, i byen eller slike steder, skriver han.

Han viser til at de ønsker å bygge gate-basketbane, oppgradere «’ministadion» til en større spillflate, rydde opp i miljø-uvennlig kunstgress, lage helårs bandybane med is på vinteren, lage rampe for skatere, ordne lekeplass, sette opp ballbinge og bygge tuftepark.

– Alt dette gjøres med hovedfokus på bærekraft og folkehelsen, skriver Sørensen i sin kommentar.