Som en av de få fotballbanene i landet vil Pors stadion nå få varmekabler nedlagt i gressmatten. Allerede i neste måned vil Standard Telefon & Kabelfabrikk ta til med arbeidet etter en spesialmaskin har gravd opp 22 cm dype gøfter.

I og med at Pors stadion nå kan tas i bruk tidlig på ettervinteren åpner det seg store muligheter. Først og fremst vil klubbens egne spillere få de aller beste treningsmuligheter.

125.000 kroner vil bli investert i det nye anlegget.