Porsgrunn kommune mangler 21 sykepleiere for å dekke opp 15,75 årsverk.

– Det blir stadig verre å få tak i sykepleiere i deltidsjobber, sier omsorgssjef Terje Danielsen.

Ifølge Danielsen har kommunen totalt 111 sykepleierstillinger. Drøyt halvparten av disse skal dekkes opp av sykepleiere som går i heltidsstillinger. Resten av stillingene er deltidsjobber.

Danielsen vil ikke si at mangelen på sykepleiere er dramatisk, foreløpig.

– Men vi ser helt klart at det kan bli vanskelig framover. Allerede nå merker vi at det er færre søkere spesielt til deltidsjobber. Sånn sett ville det selvsagt vært ønskelig å kunne ha flere heltidsstillinger å tilby.