– Jeg er imponert over det jeg har sett ved befaringene på sykehusene i Porsgrunn og Skien, og jeg finner det helt naturlig at man videreutvikler også Porsgrunns-sykehusene. Her er det gjort store grunnlagsinvesteringer og det re etablert et godt medisinsk miljø. La meg da straks si at jeg ble mektig imponert over den kromosomforskningen som foregår ved St. Joseph hospital. Den slags omfattende arbeider finner man vanligvis bare ved de store sykehusene.

– Dessuten fikk jeg nok engang bekreftet at selv om bygningene er noe gamle, skal man slett ikke dømme aktiviteten ut fra dette, sier Fjose.