Albretsen eiendom AS 920331254 Storgata 26, 3950 Brevik Privat aksjeselskap 2018-01-12 2018-01-29 Investering, drift, kjøp og salg av fast eiendom, håndverksarbeid og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. 100000 59.0534081 9.6993365 Henrik Carsten Albretsen

Porsgrunn Øyeklinikk AS 920332749 Storgata 125, 3915 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2018-01-08 2018-01-29 Spesialistlegevirksomhet innenfor området øyelegepraksis, samt alt annet som naturlig faller under dette. 30000 59.1388885 9.6516475 Charlotte Lie

Luxvent Lundgren 920321569 Olavsgate 12, 3916 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-26 2018-01-26 59.1380665543416 9.65571591403377 Jørn Lundgren

Grenland bedriftshelsetjeneste AS 920312306 Gamle Breviksveg 110, 3940 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-12-08 2018-01-25 Annen forebyggende helsetjeneste Levere helsetjenester, innenfor bedriftsmarkedet, bedriftshelsetjeneste. 30000 59.0856167 9.6833756 Kjersti Moen

Grenland rørleggerservice AS 920317022 Tyribakken 21, 3941 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2018-01-01 2018-01-25 Rørleggerarbeid Rørleggervirksomhet, entreprenørvirksomhet, gravearbeider, investering og utleie i eiendom og alt annen naturlig hørende under dette. 100000 59.0841427667478 9.68977574491262 Johnny Lauritsen

Horse & Rider AS 920318037 Amund Tvetens veg 80, 3944 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2018-01-15 2018-01-25 Kjøp og salg av utstyr og for til hest og rytter, utleie av hestebiler og hestehenger, transport og overnatting for hest og rytter. Tjenester innenfor hestebransjen. 30000 59.1110174 9.6990992

Nodd Holding AS 920314023 Skomværgata 4, 3921 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2018-01-12 2018-01-25 Å investere i finans- og realobjekter. 30000 59.1387874 9.6439754 Linn Dragsten Olsen

Harmoni Håndverksbakeri AS 920297625 Storgata 139, 3915 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2018-01-04 2018-01-24 Produksjon av brød og ferske konditorvarer Handelsvirksomhet, bakerivirksomhet og drift av serveringssted og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. 100000 59.1400156 9.6540982 Fredrik Jacobsen Lønne

Sameiet Bad Habits 2018 920260594 Rindes veg 10, 3950 Brevik Tingsrettslig sameie 2018-01-14 2018-01-24 59.0594332445128 9.69858004230803 Martin Larsen

Sondre Konradsen Mjøen 920291368 Bjørnslettvegen 18, 3917 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-23 2018-01-23 59.1335113 9.6705231 Sondre Konradsen Mjøen

Iso Construction AS 920280153 Storgata 136, 3915 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-11-06 2018-01-22 Annen teknisk konsulentvirksomhet Leverandør av iso & arkitekt/innrednings tjenester innen olje og gass og industri prosjekter og annet som naturlig faller sammen med dette. 30000 59.1401263 9.6532928 Ilari Juhani Rajalehto

Sinister Records Daniel Smith 820284852 Smiebakken 6, 3919 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-22 2018-01-22 59.1424144 9.6500802 Daniel Smith

Politiets Pensjonistlag Telemark 920248586 Slottsbrugata 37, 3913 Porsgrunn Forening, lag, innretning 1986-04-08 2018-01-19 59.146336 9.6674907

Clh Holding AS 820258282 Storgata 174B, 3915 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2018-01-01 2018-01-18 Investering i aksjer og alt som dermed står i forbindelse, samt deltakelse som aksjonær eller på annen måte i andre foretak. 30000 59.1437392 9.6562309

Sada Auto AS 920253504 Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-12-20 2018-01-18 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Salg av nye og brukte biler og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. 50000 59.1275623 9.6921947 Adnan Sada

Småhjelp V/F.Varn Frode Varn 920272436 Utsikten 18, 3911 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-18 2018-01-18 59.1531705600186 9.66256980652761 Frode Varn

Grenland Mini Marked AS 920253067 Kulltangvegen 27, 3933 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-11-23 2018-01-17 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler Dagligvarehandel. 30000 59.1336987 9.6351768

Thyra Stavrum-Tång 820256042 Snekkeråsvegen 13, 3946 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-17 2018-01-17 59.119328 9.6924041 Thyra Stavrum-Tång

Tikkenbrand Da 819902712 Edvard Griegs veg 35, 3933 Porsgrunn Delt ansvar 2018-01-04 2018-01-17 Salg av smarttelefon tilbehør på nett. 59.1281979 9.6390331

Vi Dai Holding AS 920253946 Crøgerlia 6, 3921 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-12-10 2018-01-17 Utvikle eiendom, forvalte eiendom, føre opp nye bygg og investere i andre selskap og verdipapirer. 40000 59.1363769 9.6459639

3a Pro Analysi Åsheim 920231977 Glimmervegen 28, 3931 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-16 2018-01-16 59.1063572 9.6938547 Arne Åsheim

Butikk 1982 AS 920250033 Svinholtvegen 43, 3914 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2018-01-09 2018-01-16 Kjøp og salg av klær, sko og tilbehør. 30000 59.1495297140395 9.69156925369224 Gulnara Amanova

Den Gode Hjelper AS 820251512 Sverdrupsgate 13, 3922 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2018-01-01 2018-01-16 Hjemmehjelp Selskapets virksomhet er privat hjemmetjeneste med renhold, følgetjeneste, vaktmesteroppgaver og det som naturlig hører sammen med dette. 30000 59.1350329 9.6535112 Hanna Nyen Berthiniussen

Eagle Mission & Media 920233449 Merkurvegen 30, 3942 Porsgrunn Forening, lag, innretning 2017-12-03 2018-01-16 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted 59.0945884 9.6803045 Øystein Thorstensen

Lajordet Hytteeieres Parkeringslag SA 918499458 Skiensgate 10, 3912 Porsgrunn Samvirkeforetak 2017-12-04 2018-01-16 Etablert på vegne av hytteeiere på lajordet for å bygge og drive parkeringsplass og tilknytningsvei til plassen. 59.1489747 9.6561833

Pir Heistad AS 820238052 Blåveiskroken 18, 3944 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-11-13 2018-01-16 Utvikling av drift av fast eiendom og virksomhet som står i forbindelse med dette. 51000 59.1014034 9.6937475 Arvid Holmgill

Delivery AS 820237692 Berglundvegen 7, 3933 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-12-28 2018-01-15 Andre post- og budtjenester Transport av varer på vei. 30000 59.1338752 9.6394391 Vegard Kastmo

Butikkdrift Ruud 920231667 Vestregata 21, 3919 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-12 2018-01-12 59.1414441289121 9.64119453559257 June-Maria Ruud

Lundesgaard arkitektkontor 820194632 Vestregata 5B, 3919 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-12 2018-01-12 59.1415338 9.6435803 Olav Lundesgaard

Bedriftsmassør Malin Hansen 920224172 Trosvikvegen 40, 3950 Brevik Enkeltpersonforetak 2018-01-11 2018-01-11 59.05304 9.6938735 Malin Hansen

Bjørk telecom 920223192 Langmyrvegen 23, 3917 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-11 2018-01-11 59.1337553 9.672954 Steffen Bjørk

Magdalena Aas Vestlid PT 820224272 Bjørntvedtåsen 10, 3917 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-11 2018-01-11 59.1314001 9.665582 Magdalena Aas Vestlid

Mariell Stangeland 920230202 Storgata 187F, 3915 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-11 2018-01-11 59.1463456 9.6568044 Mariell Stangeland

Yoga Grenland AS 920220878 Skiensgate 18, 3912 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-12-21 2018-01-10 Undervisning innen idrett og rekreasjon Undervisning og behandlinger. 30000 59.149704 9.6561919

Tom-Erik Thomassen 920209378 Teknikergata 12, 3912 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-09 2018-01-09 59.15045738124 9.65744016195391 Tom-Erik Thomassen

Consult Rb AS 820208722 Liljevegen 11, 3929 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-12-01 2018-01-08 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. 30000 59.1136189 9.6638557 Robin Bøgeberg

Hiterød gård AS 920205860 Kjørholtvegen vestre 9, 3940 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-11-28 2018-01-08 Andre sosialtjenester uten botilbud Salg av velferdstjenester med basis i et landbruksmiljø (inn på tunet), salg av tjenester knyttet til fast eiendom, herunder tjenester knyttet til vintervedlikehold av offentlig og privat vei og andre aktiviteter som naturlig hører sammen med dette, samt eie aksjer i andre selskap. 30000 59.0757689 9.6538236

Cafe Sjøbris AS 920197299 Torvgardvegen 4, 3913 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-12-14 2018-01-05 Investering i serveringsvirksomhet og annet som naturlig faller sammen med dette. 30000 59.1488957 9.6728371 Jorunn Isaksen

OBF consulting Øyvind Benjamin Fuglset 920197574 Furulundvegen 19, 3950 Brevik Enkeltpersonforetak 2018-01-05 2018-01-05 59.056155 9.6893039 Øyvind Benjamin Fuglset

Tannlege Borge AS 920194222 Storgata 146, 3915 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-12-12 2018-01-05 Tannhelsetjenester Tannlegetjeneste. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte delta i annen virksomhet. 30000 59.1404551287173 9.65406416965937 Magne Borge

Andreassen utleie 920184359 Jørgen C Knudsens veg 17A, 3925 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-04 2018-01-04 59.1302229 9.6444759 Roy Eivind Andreassen

Elveparken brygge Bryggesamvirke SA 918833013 Plassen 48, 3919 Porsgrunn Samvirkeforetak 2017-10-25 2018-01-04 Drive elveparken brygge bryggesamvirke sa. Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske og praktiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av varer og tjenester. 59.1470231923842 9.65163583457627

Hartvigsen Stine 917870608 Øygardsvegen 60, 3914 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-04 2018-01-04 59.144617 9.6852213 Stine Hartvigsen

Luxvent Lundgren 920192459 Olavsgate 12, 3916 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2018-01-04 2018-01-04 59.1380666 9.6557163 Thor Espen Lundgren

Molino Monica Lill Normann 820191412 Kirkevegen 18, 3950 Brevik Enkeltpersonforetak 2018-01-04 2018-01-04 59.0528804 9.7044662 Monica Lill Normann

Case Competanse AS 820180372 Axel Auberts gate 17, 3936 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-10-01 2018-01-03 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Konsulenttjenester, sekretæroppdrag, kjøp og salg av utstyr, interiør, håndtverkstjenester. Utleie, kurs og hva annet som hører naturlig sammen med dette. M. M. 30000 59.1121864 9.6415931 Ann-Cathrin P Sørensen

Sameiet Valleråsen Garasjer 920151930 Jernbanegata 25, 3916 Porsgrunn Tingsrettslig sameie 1971-04-14 2018-01-03 59.1382345 9.6593501

Bejoda Holding AS 920176437 Svinten 12, 3941 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-12-04 2018-01-02 Uoppgitt Investering i verdipapir og annen forretningsmessig tjenesteyting. 30000 59.0844186 9.6896984

Fløtningen Park II borettslag 920058272 Jernbanegata 25, 3916 Porsgrunn Borettslag 2017-11-21 2018-01-02 Borettslag Borettslag 59.1382345 9.6593501

Barbershop Milano Maroine Lafsahi 920172474 Hestehavna 8C, 3916 Porsgrunn Enkeltpersonforetak 2017-12-29 2017-12-29 Frisering og annen skjønnhetspleie 59.1362046544134 9.66206563612271 Maroine Lafsahi

Kåkken Skifjeld agentur 920167489 Helleåsvegen 5, 3950 Brevik Enkeltpersonforetak 2017-12-28 2017-12-28 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 59.0673461 9.6903148 Kåre Petter Skifjeld

R8 Property AS 920169058 Dokkvegen 10, 3920 Porsgrunn Privat aksjeselskap 2017-12-12 2017-12-28 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers Eie, drift og utleie av fast eiendom, eie aksjer i andre selskap, investere i aksjer og andre verdipapirer, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. 2500000 59.1363321 9.6296679 Trine Riis Groven

Helland Rebekka Folkvord 920325203 Tyrs vei 8, 3961 Stathelle Bedrift 2018-01-27 2018-01-27 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk 59.0297645 9.7196908

Mep consulting AS 920295762 Gjømleåsen 33, 3970 Langesund Privat aksjeselskap 2018-01-02 2018-01-24 Eiendomsmegling Taksering, eiendom og konsulentvirksomhet. 30000 59.0125057 9.7243312 Mats E Ekman Pettersen

Scandic Vestfold AS 920297811 Taules plass 1, 3960 Stathelle Privat aksjeselskap 2018-01-03 2018-01-24 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted Kjøp og salg av solskjermingsprodukter samt annen virksomhet forbundet med dette. Selskapet kan eie fast eiendom. 30000 59.0463268 9.6960639 Celine Olstad

Ce barneklær AS 920286879 Gangveien 10, 3960 Stathelle Privat aksjeselskap 2018-01-11 2018-01-23 Butikkhandel med klær Salg av barneklær og utstyr, samt andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. 30000 59.0458676 9.6938645

Skien Eiendomsmegling AS 920289460 Gangveien 4, 3960 Stathelle Privat aksjeselskap 2018-01-08 2018-01-23 Eiendomsmegling Drive eiendomsmegling samt annen type virksomhet som naturlig hører sammen med dette. 600000 59.0452409 9.6943805 Marianne Høimyhr

Vingerei bilpleie 920284817 Findalskleiva 55, 3962 Stathelle Enkeltpersonforetak 2018-01-23 2018-01-23 59.0425715 9.6410071 Sondre Vingerei

Gamle Stathelle AS 920282490 Bjønnveien 23, 3962 Stathelle Privat aksjeselskap 2017-12-06 2018-01-22 Kjøp, salg av selskaper og fast eiendom. 30000 59.0420812 9.6652698

Åby bygg og Bo 920279643 Nensethveien 509, 3967 Stathelle Enkeltpersonforetak 2018-01-22 2018-01-22 Oppføring av bygninger 59.0137228 9.5873137 Hans Magne Åby

Bedre læring AS 920261701 Tyrs vei 8, 3961 Stathelle Privat aksjeselskap 2018-01-07 2018-01-18 Drift av web-portaler Å utvikle og drive en nettside, hvor målgruppene er lærere og lærerstudenter, og formålet er å vise hvordan skape engasjerende teoriundervisning. 30000 59.0297645390027 9.71969050034661

Geir Arntzen 920261361 Krabberødkollen 20, 3960 Stathelle Enkeltpersonforetak 2018-01-18 2018-01-18 59.0423594 9.6908269 Geir Arntzen

Axenter AS 920256317 Myrane terrasse 6, 3961 Stathelle Privat aksjeselskap 2018-01-01 2018-01-17 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi Konsulentvirksomhet basert på microsoft-teknologi, utvikling, produksjon og salg av programvare med tilhørende utstyr, samt andre produkter som knytter seg til dette. Forretningsutvikling, investeringer i og forvaltning av annen næringsvirksomhet herunder i fast eiendom og aksjer eller andeler i andre selskaper og annet som naturlig faller sammen med dette. 100000 59.0190852 9.7100589 Erik Bjørn Steinbrenner

Viadin AS 920238173 Gangveien 6, 3960 Stathelle Privat aksjeselskap 2018-01-02 2018-01-15 Deltakelse i andre selskaper og annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. 30000 59.0455946 9.6944481 Vigdis Hågensen

Haust consulting DA 920233503 Tollovs vei 8, 3962 Stathelle Delt ansvar 2017-10-18 2018-01-12 Konsulentvirksomhet innen, men ikke begrenset til, tekniske fag, prosjektledelse, kontraktsbistand og forretningsutvikling. 59.0460751 9.6615229 Martin Hvassing

Vaag-Olsen 820233832 Trolldalveien 35, 3967 Stathelle Enkeltpersonforetak 2018-01-12 2018-01-12 Rengjøring av bygninger 58.9343982 9.5761141 Anita Vaag-Olsen

AL-Kumaim Leyal Asia mat 920228526 Gokstadveien 24, 3961 Stathelle Enkeltpersonforetak 2018-01-11 2018-01-11 59.0341425 9.7017692 Wail Ali Naji Al-Kumaim

Grimsrud Investments AS 920227058 Frosteveien 324, 3967 Stathelle Privat aksjeselskap 2017-12-27 2018-01-11 Eie og forvalte annen virksomhet. Kjøpe opp og utvikle eiendommer og tomter for videresalg og utleie. Importer og kjøpe opp varer for videresalg og utleie, samt utleie av personell og tjenester. 100000 58.9432098 9.5074213 Christer G Halvorsen

Tannlege Halvor Solheim 920223850 Gangveien 10, 3960 Stathelle Enkeltpersonforetak 2018-01-11 2018-01-11 59.0458676145234 9.69386417592394 Halvor Solheim

Edvard Vedvik 920190774 Tuftesvingen 5, 3962 Stathelle Enkeltpersonforetak 2018-01-04 2018-01-04 59.0424317825825 9.64675650862127 Edvard Vedvik

Tangen Resource & Investment 920179770 Hafrakersløyfa 21, 3962 Stathelle Enkeltpersonforetak 2018-01-03 2018-01-03 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 59.0438284767904 9.64680066297976 Jens Christer Tangen

Rebekka Helland 920175295 Tyrs vei 8, 3961 Stathelle Enkeltpersonforetak 2018-01-02 2018-01-02 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk 59.0297645390027 9.71969050034661 Rebekka Folkvord Helland