Solide valg i Brevik Arbeiderlag

Brevik Arbeiderlag foretok mange solide valg av tillitsvalgte på årsmøtet i forrige uke. Lars Erik Andersen fortsetter som styreleder og var ikke på valg.

DEL

Som nestleder fortsetter Trond Ingebretsen, sekretær er Irene Bordier Haukedal, kasserer Stig Kolbjørnsen og styremedlem Tone Berge Hansen.

Varamedlemmer er Tom Jacobsen, Steinar Planting Halvorsen og Nanfrid Aasmoe.

Som representanter til representantskapet i Porsgrunn Arbeiderparti ble valgt Lars Erik Andersen, Nanfrid Aasmoe, Tom Jacobsen, Trond Ingebretsen, Irene Bordier Haukedal , Hans Georg Andersen, Stig Kolbjørnsen, Tone Berge Hansen og Thor Kamfjord.

Revisor er Harald Pettersen. Og i valgkomiteen sitter Geir W. Sørensen og Karl Erik Høegh.

Årsmøtet fattet vedtak i noen aktuelle saker som angår Brevik. Blant annet ble det vedtatt at Brevik Arbeiderlag skal jobbe for at Porsgrunn kommune setter av nødvendige midler til utbygging av scenen i Brevik kulturhus bakover mot fjellet i Heksa. Det er også behov for oppgradering av scenetepper, sikring av rigger og lysregulering av foajeen i kulturhuset.

Bakgrunnen for vedtaket er at Brevik kulturhus anses som en viktig arena for lokalsamfunnet i Brevik.

Artikkeltags