Sandøya turiststed?

SANDØYA: Unni Solheim, Vivi-Ann Eek og Tormod Eek på Sandøya.

SANDØYA: Unni Solheim, Vivi-Ann Eek og Tormod Eek på Sandøya.

Porsgrunn kommune ber Fylkesmannen i Telemark på nytt om å vurdere Sandøya som typisk turiststed etter loven om helligdager og helligdagsfred.

DEL

Fylkesmannen ga 31. januar 2017 avslag på Porsgrunn kommunes søknad om Sandøya som turiststed. Nå har spørsmålet fått ny aktualitet, og Porsgrunn kommune har sendt en ny søknad til Fylkesmannen med anmodning om en ny vurdering.

Bakgrunnen for dette er at Sandøya vel med styreleder Unni Solheim i mai 2018 sendte en ny søknad til Porsgrunn kommune om å vurdere Sandøya som typisk turiststed. Begrunnelsen ligger i at Sandøya Handelshus har øket kundegrunnlag med øket handel hele året.

Med status som godkjent turiststed for Sandøya, ligger det en mulighet i at Sandøya handelshus kan få økonomisk grunnlag for å utvide dagligvarebutikken.

I begrunnelsen fra sandøya vel vises det blant annet til at omsetningen i butikken har økt betydelig på sommeren. Med turiststatus kan handelshuset utvide butikken i areal og dermed med vareutvalg, slik at det er et bedre økonomisk drift av Sandøya Handelshus med bistro inne og ute.

Artikkeltags