Denne butikken er størst på dagligvarer i Porsgrunn

Meny Hovenga var den største dagligvarebutikken i Porsgrunn i 2018. Butikksjef Øyvind Polsrød (38) og hans stab solgte for 93,8 millioner netto i fjor.