SMS-oppdatering fra Porsgrunn kommune mandag klokka 11.25: Kokeanbefaling er opphevet med unntak av høytliggende områder på Vestsiden, Rønningen og Øykast. Berørte som fortsatt bør koke vannet har fått ny melding tidligere idag. Vannet kan benyttes som drikkevann.

På grunn av stor vannlekkasje på Sundjordet må drikkevannet i store deler av Porsgrunn kokes.

- Du vil bli varslet pr. SMS og/eller taletelefon om når vannet igjen kan brukes som drikkevann uten kokeanbefaling, melder kommunen på sine nettsider.

Dette er kokeanbefalingen kommunen gir:

Vi anbefaler at den enkelte husstand i forkant av vannavstengningen tapper opp vann på kanner for bruk til drikkevann, til WC- sisterne og lignende. Ved behov så kan kommunen være behjelpelig med å skaffe drikkevann på kanner i avstengningsperioden.

Der hvor vannavstengningen medfører trykkløst nett vil Porsgrunn kommune, for vår og innbyggernes sikkerhet, utføre prøvetaking av vannet før dette igjen er godkjent som drikkevann. Etter at reparasjonen er ferdigstilt og vannet igjen påsatt, vil det derfor bli tatt vannprøver for kontroll at vannet ikke inneholder bakterier og lignende.

Dette betyr at det i denne perioden for vann fra kommunalt nett benyttet til drikkevann vil være anbefaling om koking. Med koking menes her fosskoking i minimum 3 minutter.
Ukokt vann kan evt. brukes til klesvask, oppvask og dusjing.

Berørte huseier vil bli varslet pr. SMS og/eller taletelefon om når vannet igjen kan brukes som drikkevann uten kokeanbefaling. Det kan ta inntil ett døgn før resultatene foreligger.

Det kan forekomme misfarging av vannet etter avstengningen, da kan den enkelte husstand la vannet renne i kaldtvannskranen, inntil vannet igjen er klart.