Får de krisehjelp fra Høyres toppledelse?

Røe Isaksen vil fortsatt ikke si noe om West Sørlie-saken og henviser videre.