Dette nevnes i oppsummeringen av saker som beskrives i årsmeldingen til Brevik vel. Brevik vel har levert bekymringsmelding til Porsgrunn kommune om bekymringen knyttet til dårlig vedlikeholdte bygårder og bygninger sentralt i Brevik.

– Jeg er helt enig, utbrøt en breviksmann som leste årsmeldingen.

– Denne Fortidsminneforeningen kritiserer de huseierne som prisverdig forsøker å restaurere og vedlikeholde hsene sine, mens de som lar det skure og gå, får være i fred, sa mannen.

Brevik vel nevner ingen gårdeiere i årsmeldingen sin. Det er ikke nødvendig, for vedlikeholdsforfalte sentrale bygninger i Brevik sentrum er godt synlig når man spaserer eller kjører gjennom byen.

Av andre bekymringsmeldinger som Brevik vel har bragt inn for Porsgrunn kommune, kan nevnes problemet med brekkasje fra de store trærne langs Kirkeveien. Likeledes nevnes steinsprang i Setresvingen og dårlig belysning i sentrum.